Poisťovňa YOUPLUS bodovala v súťaži „Zlatá minca 2020“ - YOUPLUS

Poisťovňa YOUPLUS bodovala v súťaži „Zlatá minca 2020“

21. 9. 2021

Poisťovňa YOUPLUS bodovala v slovenskej súťaži finančných produktov „Zlatá minca 2020“, a to hneď vo dvoch kategóriách – Úrazové poistenie a Najinovatívnejšia poisťovňa. Mimo stupňov víťazov získala ešte jedno ocenenie, a to 4. miesto v kategórii Rizikové životné poistenie.

Hoci poisťovňa YOUPLUS pôsobí na slovenskom trhu ešte len od februára 2020 (v ČR už od júna 2019), podarilo sa jej už získať veľmi prestížne ocenenie. Odborná porota „Zlatej mince 2020“ zložená zo 191 nezávislých finančných expertov svojim hlasovaním rozhodla o zisku nasledujúcich cien:

2. miesto v kategórii Úrazové poistenie
3. miesto v kategórii Najinovatívnejšia poisťovňa
4. miesto v kategórii Rizikové životné poistenie

Úspech v súťaži je o to cennejšie, že ide o premiérovú účasť v Zlatej minci.

„Z úspechu v súťaži máme skutočne radosť. Znamená pre nás potvrdenie správnosti nášho smerovania a inšpiráciu pre ďalší vývoj produktu a procesov. Pre nás je extrémne dôležité, že naše rizikové životné poistenie „4U“ oceňuje nielen odborná porota súťaže, ale čoraz viac klientov. Za relatívne krátku dobu pôsobenia na trhu v Českej republike a na Slovensku poskytujeme prostredníctvom viac ako 20.000 zmlúv poistné krytie niečo vyše 27.000 poisteným. Sme radi, že sme schopní ponúknuť klientom riešenie ich potrieb s pridanou hodnotou. Určite budeme aj naďalej pracovať na tom, aby sme náš produkt ďalej rozvíjali a patrili tak medzi významných hráčov na našom trhu,“ komentuje Ľubor Vrlák, generálny riaditeľ YOUPLUS CZ/SK.

O súťaži Zlatá minca

Zlatá minca je nezávislá a transparentná súťaž finančných produktov, ktorá sa na Slovensku koná od roku 2005. O poradí v jednotlivých kategóriách rozhoduje odborná porota, ktorú tvoria ekonomickí novinári, zástupcovia vysokých škôl, finančných serverov, finančných sprostredkovateľov, profesijných asociácií, autori kníh, tvorcovia projektov finančnej gramotnosti a poistní matematici (aktuári). Spoločne tvoria veľmi hodnotný tím finančných expertov. V ročníku Zlatá minca 2020 sa hlasovalo v 35 produktových a 3 samostatných kategóriách. Odborná porota mala 191 členov.