Životné poistenie 4U - YOUPLUS

Životné poistenie 4U

Naše životné poistenie 4U sme vytvorili tak, aby bolo férové a transparentné. Nečakajte žiadne komplikácie, právne kľučky ani iné prekvapenia. Môžete sa tak prestať obávať a začať žiť tak, ako ste vždy chceli.

icon dobre vedet - YOUPLUS - YOUPLUS

Hospitalizaciu sme nahlasovali az mesiac po ukonceni, napriek tomu nam bola dana ciastka vyplatena. Velmi seriozny pristup a jednanie. Dakujeme

Jana N., klientka

4U symbol - YOUPLUS - YOUPLUS

Som veľmi spokojný s rýchlosťou vybavenia poistného plnenia a taktiež možnosti riešiť zmeny v zmluve online. Ušetrilo mi to kopec času.

Martin S., klient

Životné poistenie bez prekvapení

Život nás zvykne prekvapiť vtedy, keď to najmenej očakávame. Vaše poistenie preto dokážeme prispôsobiť danej situácii. Svoje obavy môžete vypustiť z hlavy a žiť tak, ako ste vždy chceli.

Základnými piliermi Rizikového poistenia 4U je krytie veľkých životných rizík. Smrť, invalidita, kritické ochorenia a trvalé následky úrazov. Tieto základné riziká prinášajú výber až 47 rôznych nemocenských a úrazových pripoistení. Samozrejmosťou je možnosť kombinácie pripoistení a voľba druhu poistnej sumy alebo spôsobu jej výplaty pri poistnej udalosti. Je to konštantná alebo klesajúca poistná suma, jednorazová výplata poistného plnenia alebo forma dennej, prípadne mesačnej dávky.

Na jednej poistnej zmluve je možné poistiť celú rodinu, tzn. až 10 osôb.

icon dobre vedet - YOUPLUS - YOUPLUS

Som veľmi spokojný s rýchlosťou vybavenia poistného plnenia a taktiež možnosti riešiť zmeny v zmluve online. Ušetrilo mi to kopec času.

Martin S., klient

pripojisteni 01 - YOUPLUS - YOUPLUS

Pripoistenie pre prípad smrti

pripojisteni 02 - YOUPLUS - YOUPLUS

Pripoistenie pre prípad smrti úrazom

pripojisteni 03 - YOUPLUS - YOUPLUS

Pripoistenie pre prípad kritických ochorení

pripojisteni 04 - YOUPLUS - YOUPLUS

Pripoistenie pre prípad invalidity

pripojisteni 05 - YOUPLUS - YOUPLUS

Pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu

pripojisteni 06 - YOUPLUS - YOUPLUS

Pripoistenie pre prípad liečenia úrazu

pripojisteni 07 - YOUPLUS - YOUPLUS

Pripoistenie pre prípad hospitalizácie

pripojisteni 08 - YOUPLUS - YOUPLUS

Pripoistenie pre prípad smrti alebo invalidity alebo pre prípad kritických ochorení a poistenie dvojice osôb

pripojisteni 09 - YOUPLUS - YOUPLUS

Pripoistenie pre prípad dočasnej pracovnej neschopnosti

pripojisteni 10 - YOUPLUS - YOUPLUS

Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného

Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného sa uzatvára pre prípad, keď poistenému poistníkovi z dôvodu úrazu alebo choroby dlhodobo poklesla schopnosť pracovať o najmenej 70 % a stal sa invalidným. Poistné plnenie má podobu oslobodenia poistníka od platenia poistného z uzatvorenej poistnej zmluvy, a to za dobu od oznámenia vzniku invalidity nad 70 % až do jej ukončenia, alebo do inej doby stanovenej poistnými podmienkami.

pripojisteni 01 - YOUPLUS - YOUPLUS

Pripoistenie pre prípad smrti

Sme tu pre vás a vašich blízkych aj v tých najťažších situáciách. Pokiaľ si zvolíte toto pripoistenie, v prípade vášho úmrtia, či už v dôsledku úrazu alebo ochorenia, vyplatíme vami určenej osobe jednorazové poistné plnenie. Nebudete sa tak musieť obávať, že by vaši najbližší ostali bez peňazí alebo v zadĺženej nehnuteľnosti. Pokiaľ sa dostanete do finančnej tiesne už v dobe terminálneho štádia smrteľného ochorenia, môžeme na vašu žiadosť vyplatiť 50 % poistného plnenia priamo vám.

X

pripojisteni 02 - YOUPLUS - YOUPLUS

Pripoistenie pre prípad smrti úrazom

Žiaľ, život prináša aj tragické prekvapenia. Pokiaľ chcete svojich blízkych chrániť pred ich následkami, pripoistenie pre prípad smrti úrazom je dobrou voľbou. Jednorazové poistné plnenie môže vašim blízkym nahradiť aspoň stratu vášho príjmu, ktorý mohol byť napríklad aj zásadným v rodinnom rozpočte.

X

pripojisteni 03 - YOUPLUS - YOUPLUS

Pripoistenie pre prípad kritických ochorení

Toto pripoistenie vám zabezpečí poistné krytie v prípade diagnostikovania vybraných kritických ochorení alebo vymenovaných operácii. Takéto nežiaduce prekvapenie prináša často so sebou výpadok príjmu a súčasne aj potrebu financovania liečby. Pokiaľ k tomu ale dôjde, vďaka tomuto pripoisteniu vám vyplatíme jednorazové poistné plnenie a vy a vaši blízki tak budete aspoň čiastočne chránení pred negatívnym vplyvom kritických ochorení na váš rodinný život a rozpočet.

X

pripojisteni 04 - YOUPLUS - YOUPLUS

Pripoistenie pre prípad invalidity

Máločo dokáže znížiť alebo zastaviť príjem do rodinného rozpočtu tak ako invalidita. Toto pripoistenie slúži na to, aby si ľudia zabezpečili potrebné financie v prípade, ak stratia príjem zo zdravotných dôvodov, či už kvôli ochoreniu alebo úrazu. Toto pripoistenie si môžete nastaviť pre prípad, ak vaša schopnosť pracovať klesne o 40 %, 55 % alebo o 70 % podľa toho, akú mieru poklesu schopnosti pracovať si prajete pokryť. Poistné plnenie pri tomto pripoistení vyplatíme buď jednorazovo alebo opakovane mesačne.

X

pripojisteni 05 - YOUPLUS - YOUPLUS

Pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu

Prekvapením a rizikám sme vystavení všetci – v práci, doma, pri športe. Toto pripoistenie vám pomôže finančne zabezpečiť seba a svoju rodinu v prípade, že dôjde k úrazu, ktorý zanechá trvalé následky, teda obmedzenie, ktoré vás bude už navždy sprevádzať. Pokiaľ by k tomu došlo, s týmto pripoistením môžete získať vo veľmi vážnych prípadoch v pripoistení s progresiou plnenie dokonca vyššie, ako je dohodnutá poistná suma.

X

pripojisteni 06 - YOUPLUS - YOUPLUS

Pripoistenie pre prípad liečenia úrazu

Dobré je, že nie všetky úrazy zanechajú trvalé následky. Pravdou však ostáva, že je potrebné liečiť aj také úrazy. Naše pripoistenie vám pomôže finančne preklenúť túto dobu liečenia úrazu a môžete ho uzatvoriť ako pripoistenie pre prípad liečenia vážnych úrazov alebo si ho môžete rozšíriť aj o pripoistenie liečenia drobných úrazov. Plnenie tak predstavuje vyplácanie denných dávok počas doby trvania liečenia.

X

pripojisteni 07 - YOUPLUS - YOUPLUS

Pripoistenie pre prípad hospitalizácie

Všetky úrazy alebo ochorenia nevyriešite u obvodného lekára. Občas nastane aj okamih, keď je potrebná hospitalizácia v nemocnici, či už z dôvodu úrazu alebo ochorenia. Čím kratšia, tým lepšie. Pokiaľ sa však čokoľvek zvŕtne, pripoistenie hospitalizácie aspoň čiastočne umožní mať pod kontrolou nepríjemné prekvapenia a s nimi spojené následné výpadky príjmu a v prípade naozaj akútnych záležitostí nielen doma, ale aj na území EÚ, EHP alebo Švajčiarska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.

X

pripojisteni 08 - YOUPLUS - YOUPLUS

Pripoistenie pre prípad smrti alebo invalidity alebo pre prípad kritických ochorení a poistenie dvojice osôb

Toto pripoistenie zahŕňa viac pripoistení, v plnej podobe pripoistenie pre prípad smrti, invalidity a krtických ochorení. Je však možné vybrať si len napr. smrť a invaliditu alebo len smrť a súčasne môže byť dohodnutý variant pre jednu alebo dve osoby. Ide teda o kombinované riziko. Poistné plnenie vyplatíme v prípade prvej poistnej udalosti, ktorá nastane. Potom pripoistenie zaniká, a to aj v prípade poistenia pre dve osoby.

X

pripojisteni 09 - YOUPLUS - YOUPLUS

Pripoistenie pre prípad dočasnej pracovnej neschopnosti

V prípadoch, keď vás nemilo prekvapí úraz alebo ochorenie, kvôli ktorej nemôžete dočasne pracovať, vám toto pripoistenie pomôže prekonať obdobie výpadku príjmu. Rozdiel medzi vašou výplatou alebo bežným mesačným príjmom a sumy, ktorú dostanete z dočasnej pracovnej neschopnosti, bude vo väčšine prípadov výrazný. Jednoducho je dobré mať záložný variant v podobe plnenia z pripoistenia formou dennej dávky, a to max. až na 730 dní.

X

pripojisteni 10 - YOUPLUS - YOUPLUS

Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného

Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného sa uzatvára pre prípad, keď poistenému poistníkovi z dôvodu úrazu alebo choroby dlhodobo poklesla schopnosť pracovať o najmenej 70 % a stal sa invalidným. Poistné plnenie má podobu oslobodenia poistníka od platenia poistného z uzatvorenej poistnej zmluvy, a to za dobu od oznámenia vzniku invalidity nad 70 % až do jej ukončenia, alebo do inej doby stanovenej poistnými podmienkami.

X

bpc logo - YOUPLUS - YOUPLUS

Best Partner Concept

Životná poisťovňa YOUPLUS je na našom trhu jedinečná. Spájame v sebe to najlepšie z trhu: evolučné riešenia, moderné technológie a bezpapierové uzatváranie poistenia. Aj preto sme ten najlepší partner pre vás.

icon bpc 01 - YOUPLUS - YOUPLUS

Na čom sa dohodneme, to platí

Jednáme s vami bez nepríjemných prekvapení. Transparentne, načas a bez háčikov či výhovoriek.

icon bpc 03 - YOUPLUS - YOUPLUS

Komunikujeme zrozumiteľne a jasne

Rozumieme poisteniu aj svojim klientom. V našom životnom poistení preto nenájdete žiadne nezrozumiteľné zbytočnosti.

icon bpc 02 - YOUPLUS - YOUPLUS

Žiadne malé písmená pod čiarou

Výluky zo životného poistenia nezatajujeme. Zvýrazňujeme ich. S YOUPLUS presne viete, čo dostanete.

icon bpc 04 - YOUPLUS - YOUPLUS

Sme 100 % digitálna poisťovňa

Šetríme váš čas aj životné prostredie. Všetka komunikácia s nami prebieha digitálne, bezpapierovo.

Recenzie zverejnené na tejto stránke boli vybrané z recenzií našich individuálne oslovených obchodných partnerov a klientov.

Často kladené otázky

icon dobre vedet - YOUPLUS - YOUPLUS

Aké poistenie ponúkate?

V našej ponuke nájdete len jeden produkt, a to Životné poistenie 4U. Naše poistenie poskytne vám i celej vašej rodine poistnú ochranu pre prípad úmrtia, ochorenia alebo úrazu. Môžete si vybrať zo širokej ponuky pripoistení, ktoré vám umožnia nastaviť si poistnú ochranu na mieru podľa vašich potrieb i finančných možností.

Pokiaľ vám život nachystá nepríjemné prekvapenia, naše poistenie tu bude pre vás.

Kedy by som mal/a uvažovať o uzatvorení životného poistenia?

Životné poistenie je dôležité pre každého, kto je ohrozený výpadkom príjmu v prípade svojej smrti, choroby alebo úrazu. O uzatvorení poistenia rozmýšľajte, pokiaľ máte úver alebo hypotéku, máte rodinu, ktorá závisí od vášho príjmu, alebo pokiaľ nemáte vytvorenú dostatočnú finančnú rezervu pre prípad, že by ste sa vy alebo vaši blízki v dôsledku choroby alebo úrazu stali dlhodobo neschopní vykonávať svoje zamestnanie alebo povolanie.

Ako môžem s vami uzatvoriť poistenie?

Naše poistenie ponúkame výhradne prostredníctvom profesionálnych sprostredkovateľov poistenia. Správne nastavená poistná ochrana je základom pre to, aby boli naši klienti dlhodobo spokojní s našimi službami. Preto sa predaj žiadnej poistnej zmluvy nezaobíjde bez profesionálneho poradenstva. Viac informácii o tom, ako uzatvoriť poistenie s pomocou našich zmluvných partnerov nájdete na tomto webe v sekcii Nájdite si agenta.

Pre prípad čoho sa môžem poistiť?

Naše Životné poistenie 4U obsahuje širokú ponuku pripoistení, ktorými vás a vašu rodinu môžete poistiť pre prípad úmrtia, invalidity, pracovnej neschopnosti alebo úrazu. Jednotlivé pripoistenia je možné vzájomne kombinovať a poistnú ochranu tak nastaviť na mieru každému klientovi.

Pre prípad čoho sa môžem poistiť?

Naše Životné poistenie 4U obsahuje širokú ponuku pripoistení, ktorými vás a vašu rodinu môžete poistiť pre prípad úmrtia, invalidity, pracovnej neschopnosti alebo úrazu. Jednotlivé pripoistenia je možné vzájomne kombinovať a poistnú ochranu tak nastaviť na mieru každému klientovi.

Koľko budem platiť za poistenie?

Poistná ochrana je vždy šitá na mieru každého klienta. Konkrétna cena každého pripoistenia je závislá od zvolených poistných súm, od vášho veku, doby, na ktorú poistenie uzatvárate, ale tiež od vášho povolania alebo zdravotného stavu. Konkrétnu cenu poistenia vám zistí váš poradca v priebehu uzatvárania poistnej zmluvy.

Musím vás informovať pri uzatváraní poistenia o svojom zdravotnom stave?

Pri uzatváraní životného poistenia potrebujeme vedieť vždy všetky podstatné informácie o zdravotnom stave poistených osôb, preto každému poistenému pred uzatvorením zmluvy predkladáme zdravotný dotazník. Je povinnosťou poisteného i toho, kto zmluvu uzatvára, aby nám odpovedal na naše otázky pravdivo.Zdravotnému dotazníku venujte dostatočnú pozornosť. Pokiaľ niečo zabudnete uviesť, môžeme od poistnej zmluvy odstúpiť, poistné plnenie znížiť alebo ho dokonca nevyplatiť.

Kde zistím viac informácii o vašom poistení?

O jednotlivých pripoisteniach sa dozviete viac vyššie na tejto stránke alebo priamo v poistných podmienkach, ktoré nájdete v sekcii „Dokumenty a formuláre„.

Ako mám zaplatiť poistné, keď už u vás zmluvu mám?

Poistné sa platí na náš účet č. 1529827029/1111, vedený v Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Variabilným symbolom je vždy číslo zmluvy.

Pokiaľ máte poistenie uzatvorené s poisťovňou Basler, potom SK18 1111 0000 0010 1666 6004.

Čo mám robiť v prípade zmeny mena, adresy alebo telefónneho čísla či e-mailovej adresy?

Každú takúto zmenu nám bez zbytočného odkladu oznámte, a to buď prostredníctvom vášho finančného poradcu, alebo poštou či z overenej e-mailovej adresy poistníka na naše príslušné kontaktné údaje.

Chcem zmeniť poistné sumy dohodnuté v poistnej zmluve alebo prikúpiť ďalšie pripoistenia. Ako postupovať?

Pokiaľ potrebujete zmeniť vašu poistnú zmluvu, postupujte rovnako ako pri uzatváraní poistnej zmluvy a kontaktujte svojho finančného poradcu. Pokiaľ nemáte kontaktné údaje svojho poradcu alebo sa vám ho nedarí kontaktovať, obráťte sa na našu zákaznícku linku telefonicky alebo e-mailom, radi vám pomôžeme.

Čo mám robiť, keď chcem ukončiť poistenie?

Mrzí nás, pokiaľ nie ste spokojný a poistenie chcete ukončiť, ale nemôžeme vám v tom brániť. Poistenie môžete ukončiť zaslaním výpovede poštou na našu kontaktnú adresu, alebo naskenované e-mailom z autorizovanej e-mailovej adresy poistníka. Pokiaľ si neviete poradiť s výpoveďou, využite formulár ukončenia poistnej zmluvy umiestnený na tomto webe v sekcii „Dokumenty a formuláre„.