Životné poistenie 4U

Váš život se neustále mení a my s ním.

youplus-header

Dobre vieme, že život nás spravidla prekvapí vtedy, keď to najmenej čakáme. Vaše poistenie preto dokážeme vždy prispôsobiť danej situácii. Môžete sa tak prestať čohokoľvek báť a konečne začať žiť tak, ako ste vždy chceli.

Prioritou Rizikového poistenia 4U je krytie životných tzv. veľkých rizík. Napríklad riziko smrti, invalidity, kritických ochorení, s možnosťou doplnenia zo širokej ponuky nemocenských a úrazových pripoistení. Celkovo ide o 8 hlavných skupín rizík a až 30 rôznych pripoistení s konštantnými a lineárne klesajúcimi poistnými sumami s jednorazovou výplatou, ale aj vo forme denných/mesačných dávok.

Na jednej poistnej zmluve je možné poistiť celú rodinu,tzn. až 10 osôb.

Poistenie je distribuované výhradne prostredníctvom samostatných finančných agentov.