Skupina Swiss InsurEvolution Partners informuje o fúzii poisťovne YOUPLUS na Slovensku - YOUPLUS

Skupina Swiss InsurEvolution Partners informuje o fúzii poisťovne YOUPLUS na Slovensku

27. 12. 2021

Poisťovňa Youplus Insurance International AG, so sídlom FL-9495 Triesen, Austrasse 14, Lichtenštajnské kniežactvo, zapísaná v obchodnom registri Lichtenštajnského kniežactva pod číslom FL-0002.014.769-5, konajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky zahraničnej právnickej osoby Youplus Insurance International AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Námestie SNP 474/15, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 241 289, zapísanej v obchodnom registri Bratislava I pod sp. zn Po 5741/B sa ku dňu 29. 12. 2021 zlučuje s inou spoločnosťou z finančnej skupiny Swiss

InsurEvolution Partners, a to nástupníckou poisťovňou YOUPLUS Assurance AG. Dňa 29.12.2021 sa tak so súhlasom orgánov dohľadu v Slovenskej republike a v Lichtenštajnsku stáva poisťovňa YOUPLUS Assurance AG novým poistiteľom poistných zmlúv uzatvorených na Slovensku s poisťovňou Youplus Insurance International AG, rovnako ako poistných zmlúv, ktoré táto poisťovňa v minulosti prevzala od poisťovne Basler Sachversicherungs AG.

Plánovaná fúzia spoločnosti je významným krokom na ceste za ešte lepším servisom a čo možno najvyššou mierou digitalizácie. YOUPLUS si váži všetkých svojich klientov a chce im poskytovať tie najlepšie služby. V súlade s víziou, ktorú poisťovňa presadzuje od začiatku pôsobenia na slovenskom trhu, plánuje aj naďalej podporovať kompletne bezpapierovú komunikáciu a tým znižovať administratívnu záťaž klientov a súčasne šetriť životné prostredie. Zjednodušenie štruktúry spoločnosti umožní byť ešte silnejším a stabilnejším pre ponuku zodpovedajúcich služieb pre digitálnu dobu.