Skupina Swiss InsurEvolution Partners informuje o fúzii poisťovne YOUPLUS na Slovensku

29. 12. 2021

Vážení klienti,

radi by sme Vás  informovali, že poisťovňa Youplus Insurance International AG, so sídlom FL-9495 Triesen, Austrasse 14, Lichtenštajnské kniežactvo, zapísaná v obchodnom registri Lichtenštajnského kniežactva pod číslom FL-0002.014.769-5, konajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky zahraničnej právnickej osoby Youplus Insurance International AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Námestie SNP 474/15, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 241 289, zapísanej v obchodnom registri Bratislava I pod sp. zn Po 5741/B sa ku dňu 29. 12. 2021 zlučuje  s inou spoločnosťou z finančnej skupiny Swiss InsurEvolution Partners, a to nástupníckou poisťovňou YOUPLUS Assurance AG.

Dňa 29.12.2021 sa tak so súhlasom orgánov dohľadu v Slovenskej republike a v Lichtenštajnsku stáva poisťovňa  YOUPLUS Assurance AG novým poistiteľom poistných zmlúv uzatvorených na Slovensku s poisťovňou Youplus Insurance International AG, rovnako ako poistných zmlúv, ktoré táto poisťovňa v minulosti prevzala od poisťovne Basler Sachversicherungs AG.

Plánovaná fúzia našich spoločností je významným krokom na našej ceste k vyššej kvalite servisu a čo možno najvyššej miere digitalizácie. Vážime si klientov, ako ste Vy, a chceme Vám poskytovať tie najlepšie služby. V súlade s našou víziou, ktorú presadzujeme od začiatku nášho pôsobenia na slovenskom trhu, plánujeme aj naďalej podporovať úplne bezpapierovú komunikáciu a  tým znižovať administratívnu záťaž pre našich klientov a súčasne šetriť životné prostredie. Zjednodušenie štruktúry spoločnosti zvýši našu silu a umožní ponúkať služby vhodné pre digitálnu dobu.

Na tejto stránke nájdete všetky informácie, ktoré môžete v súvislosti s touto zmenou potrebovať. Ak na nasledujúcich riadkoch nenájdete odpovede na svoje otázky, môžete sa na nás obrátiť aj prostredníctvom e-mailovej adresy info@youplus.sk