Očakávané evolučné životné poistenie „4U“ od YOUPLUS štartuje! - YOUPLUS

Očakávané evolučné životné poistenie „4U“ od YOUPLUS štartuje!

26. 2. 2020

Životné poistenie „4U“ (FOR YOU) – to je názov novej čistokrvnej rizikovky od spoločnosti YOUPLUS, ktoré dnešným dňom štartuje. Slovensko sa tak plánovane pripája k Českej republike, kde je možné si tento produkt úspešne dojednať už od júna 2019. V rámci prístupu Best Partner Concept ponúkne „4U“ svojim klientom a partnerom to najlepšie poistenie v kombinácii s najmodernejšími technológiami. YOUPLUS chce svojich klientov osloviť evolučným a novátorským prístupom v produkte, jeho komplexnosťou, zaujímavou cenou, ale aj jednoduchosťou dojednania zmluvy. Samozrejmosťou je veľká variabilita, transparentné poistné podmienky, či vektorový podpis. Dôraz kladie na individuálne posudzovanie rizikového profilu klienta a bezpapierovú komunikáciu. Výhodou pre sprostredkovateľov je efektívna on-line správa zmlúv cez webový „uPortal“. Ako prvý na trhu umožní YOUPLUS plnohodnotné on-line oceňovanie rizík, tzv. e-underwriting.

„Celý projekt YOUPLUS je postavený na vízii, ktorú sme pomenovali Best Partner Concept. Za ním sa skrýva naša ambícia priniesť na trh životného poistenia také riešenie, ktoré z nás vytvorí zodpovedného a spoľahlivého partnera našich klientov, obchodných partnerov, zamestnancov a akcionárov. YOUPLUS sme vybudovali na zelenej lúke, nezaťažení minulosťou a dedičstvom, ktoré by nás obmedzovalo a vytváralo bariéry našim ambíciám. Na druhej strane vychádzame z dlhoročných skúseností, ktoré udali smer našim úvahám, a preto sme boli schopní pre našich klientov vytvoriť riešenia bez kompromisov,“ hovorí Ľubor Vrlák, Chief Executive Officer.

YOUPLUS vstupuje na slovenský poistný trh so svojou vlajkovou loďou – čistokrvným rizikovým životným poistením, teda riešením bez sporiacej zložky. Komplexný a variabilný produkt „4U“ umožní pokryť potreby každého klienta voľbou z viac ako 30 pripoistení a s možnosťou poistiť súčasne až 10 osôb na jednej zmluve. Hlavným zámerom je ochrániť klientov pred následkami dlhodobého a strednodobého výpadku príjmu vzniknutého následkom závažných ochorení či úrazov. Produkt však umožňuje kryť aj následky menej závažných situácií.

„Medzi hlavné výhody YOUPLUS patria veľká variabilita poistenia, transparentné poistné podmienky, bezpapierové a plne digitalizované uzatvorenie a správa zmluvy cez internetový on-line uPortal, či on-line hodnotenie rizík, tzv. e-underwriting. Vďaka nemu sa uzatvorenie, či zmena zmluvy v praxi skráti z niekoľkých dní na sekundy,“ vysvetľuje David Poes, Chief Life and Investment Officer. Samotná zmluva sa podpíše priamo na počítači alebo tablete, prípadne prostredníctvom mobilnej aplikácie za pomoci QR kódu. Tá nevyžaduje žiadne špeciálne hardvérové zariadenie alebo pero, klient jednoducho podpíše zmluvu alebo aj zmenu na smartfóne.

Medzi vybrané výhody životného poistenia „4U“ patria:

 • transparentné, zrozumiteľné a proklientsky orientované poistné podmienky
 • skúmanie zdravotného stavu pri dojednaní poistenia zohľadňuje vyliečené choroby a úrazy iba 5 rokov spätne (v prípade chirurgického zákroku a hospitalizácie 10 rokov)
 • individuálny prístup k rizikovosti vyplývajúcej z povolania a športov – YOUPLUS nepoužíva rizikové skupiny
 • korektné a transparentné ocenenie na základe dynamického zdravotného dotazníka – čokoľvek v ňom uvedené a nevylúčené z poistenia nie je prekážkou plnenia
 • výsledok posúdenia profilu klienta je platný po celú dobu trvania zmluvy, rovnako ako cena poistenia, klient nemá povinnosť oznamovať zvýšenie rizika napr. z dôvodu zmeny povolania
 • v poistení je za štandardnú cenu zahrnuté aj krytie pre prípad jednorazových rizikových športových a zážitkových aktivít a pravidelne prevádzkované bežné športy
 • široká ponuka pripoistení s konštantnou ale aj lineárne klesajúcou poistnou sumou

Výhody krytia vybraných typov rizík v životnom poistení „4U“:

Smrť:

 • možnosť výplaty poistného plnenia vo výške 50% poistnej sumy v prípade terminálneho štádia ochorenia

Invalidita:

 • krytie všetkých jej príčin, vrátane psychických ochorení, a to aj pri čiastočnej invalidite
 • čakacia doba pri chorobách iba 2 mesiace od začiatku poistenia
 • podmienkou výplaty poistného plnenia nie je priznanie invalidného dôchodku

Trvalé následky úrazu:

 • jedinečný nábeh progresie už od 5% telesného poškodenia zvýhodňuje plnenia pri najčastejších trvalých následkoch
 • možnosť výberu progresie 600% alebo 800%

Pracovná neschopnosť:

 • široká škála karenčných dôb, vrátane možnosti spätného plnenia od 1.dňa
 • maximálna doba plnenia až 730 dní
 • bez výluk na pohybový aparát

Úverové balíčky:

 • kombinácia veľkých rizík na krytie úveru za zvýhodnené ceny
 • poistenia pre dvojicu osôb

Distribučná stratégia poisťovne je postavená na koncepte B2B. „Našim cieľom je ponúkať kvalitný produkt cestou osobného prístupu. Len tak je možné dokonale spoznať a analyzovať potreby klienta. Tento princíp najlepšie spĺňajú externé distribučné spoločnosti, s ktorými tak budeme pri predaji nášho riešenia spolupracovať. Našimi partnermi v oblasti distribúcie budú na kvalitu silne orientovaní hráči na trhu,“ vysvetľuje Filip Bartoš, Chief Distribution and Marketing Officer.