Skupina INSUREVOLUTION kúpila poistný kmeň poisťovní Basler v Českej republike a na Slovensku - YOUPLUS

Skupina INSUREVOLUTION kúpila poistný kmeň poisťovní Basler v Českej republike a na Slovensku

9. 1. 2020

Švajčiarska skupina INSUREVOLUTION kúpila aktivity nemeckej poisťovacej skupiny Basler, súvisiace s činnosťou jej pobočiek v Slovenskej republike a v Česku. Dve poisťovne zo skupiny INSUREVOLUTION – Youplus Insurance International AG (Lichtenštajnsko) a myLife Lebensversicherung AG (Nemecko), tak získavajú časť portfólia poistných zmlúv poisťovní Basler. Poisťovňa YOUPLUS preberá kmeň neživotných poistných zmlúv, poisťovňa myLife sa stáva novým poistiteľom kmeňa zmlúv životného poistenia.

Nemecká poisťovacia skupina Basler predala na základe predchádzajúceho súhlasu nemeckého orgánu dohľadu nad finančným trhom (BaFin) kmeň poistných zmlúv, ktorý vznikol činnosťou jej pobočiek v Českej republike a na Slovensku, lichtenštajnskej poisťovni Youplus Insurance International AG a nemeckej poisťovni myLife Lebensversicherung AG, ktoré patria do švajčiarskej skupiny SWISS INSUREVOLUTION PARTNERS. Poisťovňa YOUPLUS tak dňa 30. 12. 2019 prevzala kmeň neživotných poistných zmlúv, tvorený predovšetkým úrazovým poistením, od pobočiek poisťovne Basler Sachsversicherungs-Aktiengesellschaft. Poisťovňa myLife sa od rovnakého dátumu stala poistiteľom životných poistných zmlúv, ktoré patrili do kmeňa pobočiek poisťovne Basler Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft. Prevod sa týka tak aktívnych, ako aj už ukončených poistných zmlúv.

„Som veľmi hrdý, že tím YOUPLUS, ktorý v roku 2019 uviedol v Českej republike na trh novú, inovatívnu životnú poisťovňu a v nasledujúcich týždňoch vstúpi aj na slovenský trh, dokázal posilniť svoju pozíciu na trhu o akvizíciu poisťovne Basler. Ide o veľmi dôležitý krok v expanzii SWISS INSUREVOLUTION PARTNERS, s cieľom prehĺbiť európske poisťovacie aktivity,“ vysvetľuje Martin Vogl, predseda správnej rady SWISS INSUREVOLUTION PARTNERS a dodáva, aké sú ďalšie plány v tejto oblasti: „V nasledujúcich rokoch sa budeme aj naďalej aktívne zameriavať na organický rast ako aj rast prostredníctvom fúzií a ďalších akvizícií v spomínanom regióne.“

Poisťovňa YOUPLUS, ktorá sa v najbližších týždňoch chystá vstúpiť na slovenský trh s vlastným produktom životného poistenia, bude na základe zmluvy uzatvorenej s poisťovňou myLife poskytovať starostlivosť klientom oboch poisťovní a zabezpečovať kompletnú správu poistných zmlúv ako aj likvidáciu poistných udalostí. Poisťovňa YOUPLUS teda poskytuje od 30.12.2019, v záujme zachovania maximálneho komfortu pre bývalých klientov Basleru, kompletný servis zmlúv životného, ako aj neživotného poistenia.

Pre klientov žiadnej z poisťovní sa nič nemení, podmienky ich poistných zmlúv zostávajú zachované v rovnakej podobe, ako boli dohodnuté s pôvodnými poistiteľmi. Bez zmeny zostávajú aj čísla účtov a platobné údaje pre platby poistného.

Nepremlčané nároky z poistných zmlúv uzatvorených s poisťovňami Basler je možné uplatniť u nových poistiteľov. Tí zabezpečia aj vybavenie už nahlásených poistných udalostí, prípadne iných uplatnených nárokov zo strany klientov.

Klienti oboch poisťovní budú o prevode poistného kmeňa informovaní listom, v ktorom nájdu ďalšie informácie, vrátane informácií o svojich právach a ďalších dôsledkoch spojených s prevodom poistného kmeňa.

Pre viac informácií o poistiteľoch môžu klienti navštíviť stránky www.youplus.sk alebo www.mylife-leben.sk. So svojimi otázkami sa môžu klienti obrátiť aj na e-mailovú adresu basler@youplus.sk a info@mylife-leben.sk či písomne na adresu Youplus Insurance International AG, Námestie SNP 474/15, 811 06 Bratislava – Staré Mesto alebo myLife Lebenversicherungs AG, Námestie SNP 474/15, 811 06 Bratislava – Staré Mesto.

Identifikácia poistiteľov

Youplus Insurance International Aktiengesellschaft, so sídlom FL-9495 Triesen, Austrasse 14, Lichtenštajnské kniežactvo, registračné číslo: FL-0002.014.769-5 vykonávajúci činnosť prostredníctvom svojej organizačnej zložky Youplus Insurance International AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu, IČO: 52241289, so sídlom Námestie SNP 474/15, Bratislava 811 06 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 5741/B. myLife Lebensversicherung AG so sídlom Herzberger Landstraße 25, 37085 Göttingen, Nemecko, zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom v Göttingene pod číslom HRB 200265