YOUPLUS zahajuje spoluprácu so Swiss Re - YOUPLUS

YOUPLUS zahajuje spoluprácu so Swiss Re

6. 1. 2023

Poisťovňa YOUPLUS zahájila 1. januára 2023 spoluprácu so spoločnosťou Swiss Re, ktorá bude poskytovať zaistenie pre vybrané segmenty rýchlo rastúceho portfólia YOUPLUS. Ide o ďalší krok poisťovne v rámci naplňovania stratégie “Best Partner Concept“, ktorá je založená na budovaní dlhodobých partnerstvách s vybranými spoločnosťami z rôznych odvetví. Nová dohoda o spolupráci so Swiss Re doplní úspešnú dlhodobú spoluprácu YOUPLUS so zaisťovňou Hannover Re.

„Veríme, že spolupráca so Swiss Re je nielen ďalším systémovým krokom v riadení rizika, ale tiež veľkým potenciálom pre benefity plynúce z pravidelnej komunikácie, či výmeny skúseností a know how s veľkou komunitou expertov Swiss Re. Tieto vstupy nám pomôžu v ďalšom vylepšovaní a rozvoji našich produktov, procesov a služieb,“ hovorí David Poes, Chief Life & Invest Officer v spoločnosti YOUPLUS.

O Swiss Re

Swiss Re je popredná svetová zaisťovňa, ktorej cieľom je podieľať sa na budovaní celosvetovej stability. Swiss Re prináša svojim klientom nové príležitosti a riešenia, čím prispieva k spoločenskej prosperite a pokroku. Spoločnosť založená v roku 1863 sídli vo švajčiarskom Zürichu a celosvetovo  pôsobí prostredníctvom približne osemdesiatich pobočiek.