Oznámenie škodových udalostí

Jednoducho a hneď, bez behania a papierovania, skrátka on-line.

youplus-header

Čo potrebujete vedieť o škodových udalostiach?

Ako oznámiť škodovú udalosť

On-line – využite náš intuitívny on-line formulár a oznámte nám škodovú udalosť jednoducho z pohodlia vášho domova.

Škodovú udalosť nám môžete oznámiť aj prostredníctvom našej elektronickej uPodateľne alebo poslať poštou na adresu YOUPLUS Životná poisťovňa, Nivy Tower, Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava. V oboch prípadoch si pre oznámenie udalosti stiahnite formulár, vyplňte ho a odošlite k nám.

Ďalšie informácie o škodových udalostiach vám pomôže získať aj naša virtuálna asistentka YOULIA.

Ako a kto nám môže oznámiť škodovú udalosť?

Ak ste oprávnenou osobou a nastane udalosť, o ktorej sa domnievate, že je škodovou udalosťou, oznámte nám to bez zbytočného odkladu.

Ako postupujeme po oznámení škodovej udalosti?

Po oznámení udalosti bezodkladne začneme naše šetrenie, ktoré je nevyhnutné pre zistenie rozsahu našej povinnosti poskytnúť poistné plnenie. Počas šetrenia môžeme potrebovať súčinnosť poisteného, môžeme ho napríklad požiadať o predloženie potrebnej dokumentácie alebo o absolvovanie lekárskej prehliadky.

Poistné plnenie vyplatíme do pätnástich dní po skončení šetrenia.