Tlačové centrum

Najnovšie udalosti a novinky z YOUPLUS a informácie, ktoré sme pre vás pripravili.

České noviny článek o YOUPLUS

Slovensko sa tak plánovane pripája k Českej republike, kde je možné si tento produkt úspešne dojednať už od júna 2019.

 

Ochorenie COVID-19 poisťovňa YOUPLUS plní

Aktuálna situácia okolo koronavírusu podstatným spôsobom ovplyvňuje nielen naše zdravie, ale aj náš život ako taký. Všetci prechádzame náročnou skúškou a všetci sa v nej snažíme obstáť. YOUPLUS stojí pri svojich klientoch a poskytuje poistné plnenie...