Novinky

Najnovšie udalosti a správy z YOUPLUS a informácie, čo sme pre vás pripravili.

Ochorenie COVID-19 poisťovňa YOUPLUS plní

Aktuálna situácia okolo koronavírusu podstatným spôsobom ovplyvňuje nielen naše zdravie, ale aj náš život ako taký. Všetci prechádzame náročnou skúškou a všetci sa v nej snažíme obstáť. YOUPLUS stojí pri svojich klientoch a poskytuje poistné plnenie...