Brand manuál

V dokumente nájdete inštrukcie pre prácu s logom YOUPLUS, jeho zakázanej verzie, farebnú paletu a fonty písma.

Brand manuál k stiahnutiu

Logo YOUPLUS k stiahnutiu

Logo je chránené ochrannou známkou a je možné ho používať len pre vopred definovaný účel na základe predchádzajúceho písomného súhlasu oprávnených zástupcov YOUPLUS.