Hlásenie poistných udalostí

Jednoducho a hneď, bez behania a papierovania, skrátka on-line.

youplus-header

Čo potrebujete vedieť o poistných udalostiach?

Ako a kto nám môže oznámiť poistnú udalosť?

Ak ste oprávnenou osobou a nastane udalosť, o ktorej sa domnievate, že je poistnou udalosťou, oznámte nám to bez zbytočného odkladu.

Ako postupujeme po oznámení škodovej udalosti?

Po oznámení udalosti bezodkladne začneme naše šetrenie, ktoré je nevyhnutné pre zistenie rozsahu našej povinnosti poskytnúť poistné plnenie. Počas šetrenia môžeme potrebovať súčinnosť poisteného, môžeme ho napríklad požiadať o predloženie potrebnej dokumentácie alebo o absolvovanie lekárskej prehliadky.

Poistné plnenie vyplatíme do pätnástich dní po skončení šetrenia.

Poistnú udalosť je možné jednoducho a rýchlo oznámiť prostredníctvom odkazu tu.