Basler poisťovňa

Oznámenie o prevode poistného kmeňa

Radi by sme Vás informovali, že poisťovne Basler Sachversicherungs-AG a Basler Lebensversicherungs-AG (ďalej len „Basler“) predali na základe predchádzajúceho súhlasu nemeckého Federálneho úradu pre dohľad nad finančným trhom (BaFin) kmeň poistných zmlúv, ktoré vznikli činnosťou ich pobočiek v Slovenskej a Českej republike poisťovni Youplus Insurance International AG (ďalej aj „YOUPLUS“) a poisťovni myLife Lebensversicherung AG (ďalej aj „myLife“). Dňa 30.12.2019 tak poisťovňa YOUPLUS prevzala od poisťovne Basler Sachversicherungs-AG kmeň neživotných poistných zmlúv tvorený najmä úrazovým poistením a poisťovňa myLife od poisťovne Basler Lebensversicherungs-AG od rovnakého dátumu prevzala kmeň životných poistných zmlúv. Aby bol zabezpečený maximálny komfort pre klientov, bude celkový servis a správu životných i neživotných poistných zmlúv na základe dohody oboch poisťovní vykonávať poisťovňa Youplus Insurance International AG prostredníctvom svojich pobočiek.

Telefónne číslo pre klientov Basler

+421 800 101 616

Otázky a odpovede

Formuláre