Basler poisťovňa

Oznámenie o prevode poistného kmeňa

Radi by sme Vás informovali, že poisťovne Basler Sachversicherungs-AG a Basler Lebensversicherungs-AG (ďalej len „Basler”) predali na základe predchádzajúceho súhlasu nemeckého Federálneho úradu pre dohľad nad finančným trhom (BaFin) kmeň poistných zmlúv, ktoré vznikli činnosťou ich pobočiek v Slovenskej a Českej republike poisťovni Youplus Insurance International AG (ďalej aj „YOUPLUS“) a poisťovni myLife Lebensversicherung AG (ďalej aj „myLife“). Dňa 30.12.2019 tak poisťovňa YOUPLUS prevzala od poisťovne Basler Sachversicherungs-AG kmeň neživotných poistných zmlúv tvorený najmä úrazovým poistením a poisťovňa myLife od poisťovne Basler Lebensversicherungs-AG od rovnakého dátumu prevzala kmeň životných poistných zmlúv. Aby bol zabezpečený maximálny komfort pre klientov, bude celkový servis a správu životných i neživotných poistných zmlúv na základe dohody oboch poisťovní vykonávať poisťovňa Youplus Insurance International AG prostredníctvom svojich pobočiek.

Telefónne číslo pre klientov Basler

+421 800 101 616

Otázky a odpovede

Formuláre

Dobrý deň,
radi by sme Vás informovali o zmene adresy pre spracovanie administratívy.
S platnosťou od 1. 9. 2021 je nová adresa pre Slovenskú republiku:

Youplus Insurance International AG, pobočka pre Slovenskú republiku
Nivy Tower
Mlynské Nivy 5
821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Všetku dokumentáciu prosím zasielajte / dodávajte iba na túto adresu, adresa Námestie SNP 474/15, 811 06 Bratislava už nie je platná.

S pozdravom Vaša YOUPLUS, Bratislava, 1. 9. 2021