Oznámenie o prevode poistného kmeňa

Radi by sme Vás informovali, že poisťovne Basler Sachversicherungs-AG a Basler Lebensversicherungs-AG (ďalej len „Basler) predali na základe predchádzajúceho súhlasu nemeckého Federálneho úradu pre dohľad nad finančným trhom (BaFin) kmeň poistných zmlúv, ktoré vznikli činnosťou ich pobočiek v Slovenskej a Českej republike poisťovni Youplus Insurance International AG (ďalej aj „YOUPLUS“) a poisťovni myLife Lebensversicherung AG (ďalej aj „myLife“). Dňa 30.12.2019 tak poisťovňa YOUPLUS prevzala od poisťovne Basler Sachversicherungs-AG kmeň neživotných poistných zmlúv tvorený najmä úrazovým poistením a poisťovňa myLife od poisťovne Basler Lebensversicherungs-AG od rovnakého dátumu prevzala kmeň životných poistných zmlúv. Aby bol zabezpečený maximálny komfort pre klientov, bude celkový servis a správu životných i neživotných poistných zmlúv na základe dohody oboch poisťovní vykonávať poisťovňa Youplus Insurance International AG prostredníctvom svojich pobočiek.

Telefónne číslo pre klientov Basler

+421 800 101 616

Otázky a odpovede

Formuláre

Vážení klienti a obchodní partneri,

situácia okolo koronavírusu má v súčasnej dobe dramatický vplyv na naše životy a radikálne ovplyvňuje a mení naše správanie. To čo sme ešte pred niekoľkými dňami považovali za samozrejmosť začína byť vzácne, a to čo sme si nevedeli, alebo nechceli predstaviť ani v najhorších snoch, sa stáva súčasťou každodennej reality. Všetci prechádzame náročnou skúškou.

Radi by sme Vás ubezpečili, že aj v tejto bezprecedentnej situácii sme pripravení v plnej miere Vám poskytovať naše služby a byť pri Vás, keď nás budete potrebovať.

Pre našich zamestnancov sme vytvorili podmienky, ktoré im umožňujú v plnej miere pracovať z domu a v nezmenenom rozsahu plniť svoje povinnosti a poslanie. Všetky procesy fungujú bez zmeny, všetky naše činnosti sú zabezpečené v plnom rozsahu a sme pripravení kedykoľvek naplniť Vaše potreby.

Našim klientom sme k dispozícii na klientskej linke +421 800 100 555 alebo +421 908 11 88 11 v pracovných dňoch od 9 do 17 hodín, ako aj na mailovej adrese info@mylife-leben.sk alebo info@youplus.sk. Prirodzene že klientom sú pripravení pomôcť aj poradiť ich finanční agenti. Pre pohodlné nahlásenie poistnej udalosti zo zmluvy Životného poistenia 4U využite elektronický formulár TU. Poistné hlásenie z poistných zmlúv uzatvorených v minulosti so spoločnosťou Basler respektíve Deutscher Ring, môžete realizovať prostredníctvom formulárov uverejnených TU.

Pevne veríme, že táto nepríjemná situácia v dohľadnom čase skončí a náš život sa vráti do normálnych koľají.

Prajeme Vám predovšetkým veľa zdravia.

Váš YOUPLUS team